Mikrosvařování

Klíčové pro správné nanesení chromové vrstvy je, aby díl byl dobře připraven pro samotné chromování – tzn. kovově čistý, bez dírek, rýh a jiných vad základního materiálu apod. Chrom pak totiž již pouze kopíruje materiál dodaného dílu. Máme k dispozici unikátní technologii, která je schopna opravit vady jako jsou díry a rýhy na materiálu dílů. Díky tomuto mikrosvařovacímu aparátu ušetříme zákazníkovi spoustu času a peněz, neboť pokud jsou na dodaných dílech tyto vady, pak při přejímce dílů před chromováním si je zákazník nemusí odvést k dalšímu opracování a opravě vad, ale jsme schopni rychle a flexibilně tyto vady základního materiálu opravit u nás v provoze. Zákazník tak ušetří na další dopravě, opravě dílu a následné dopravě zpět k nám, neméně důležitá je pak úspora časová. Zařízení je plně mobilní, jsme schopni zajistit opravu našim technikem také přímo u zákazníka a to i v zahraničí. Tím odpadá nákladná demontáž dílů či zastavení linek nebo celého provozu.

Mikrosvařování je proces vyvařování jak velmi malých pórů, dírek a  prasklin, tak i větších a hlubších poškození. U velmi malých vad je nutné použít mikroskop. Pokud je opravována vada v chromové vrstvě, je důležité použit speciální drát, který má antikorozní vlastnosti. Firma NOVEX používá materiál 1.4430 kde je 18,5 % Cr a 12,5 Ni a další kovy, který má podobné vlastnosti jako chrom a oprava tak neohrozí funkčnost celého dílu. Po zavaření je nutné svár ručně začistit diamantovými pilníky. Pokud jsou sváry větší, je žádoucí použít např.  pásovou brusku. Pokud je poškození hlubší je nutné použití masivnější elektrody a větší průměr návarového drátu. Zařízení na svařování umožňuje přepnutí do svařovacího režimu v ochranné atmosféře Argonu a to velmi jednoduše, za pomocí nožního pedálu, lze tak vytvářet klasické návary, housenky.  Tím však vzniká prostorový návar, jehož opracování je mnohem  náročnější, ale s využitím např. pásové brusky, se celá oprava významně zrychlí a zjednoduší.

Zpět