Chromování

Tvrdé chromování je povrchová úprava vyznačující se vysokou odolností proti opotřebení, tvrdostí, odolností proti korozi a extrémním teplotám. Tvrdé chromování vyhovuje speciálním požadavkům strojírenské výroby. Není možno je zaměňovat za umělecké (ozdobné) chromování.
Chromovna má dva provozy. V prvním provozu můžeme chromovat díly do průměru až 200 mm a délky až 2200 mm. Samozřejmě chromujeme také malé součástky. V tomto provozu realizujeme jednotlivé zakázky i zakázky v malých a větších sériích.
V druhém provozu můžeme chromovat díly až do průměru 550 mm a délky 7500 mm. Jsme jediná firma v České republice, která je schopná chromovat takto velké díly.
Jako jediná chromovna svého druhu v České republice fungujeme samostatně; ostatní chromovny jsou součástí výrobních podniků. To nám samozřejmě umožňuje flexibilně reagovat na požadavky zákazníků, především co se týče dodací doby.

U dílů nad 3 800 mm délky se musí chromovat nadvakrát (díl otočit), v půlce dílu pak vzniká dvojitá vrstva, která se musí následně přeleštit nebo přebrousit.

Jakost poskytovaných služeb

Hlavní prioritou firmy je splnění požadavků zákazníků v požadovaných termínech a kvalitě služeb. Kvalita poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména firmy. Tímto se NOVEX Bohemia s. r. o. zavazuje k plnění požadavků ISO norem a k neustálému zlepšování. Naši pracovníci mají mnohaleté zkušenosti v oboru povrchových úprav a patří bez nadsázky k největším expertům na chromování a související činnosti. Neustále rozšiřujeme naše poskytované služby o nové technologie tak, abychom zákazníkovi mohli nabídnout komplexní řešení v mnoha variantách a to nejen u nových dílů, ale i u oprav a renovací.

Životní prostředí

Společnost dbá na striktní dodržování zákonů týkající se životního prostředí, bezpečnosti práce zaměstnanců a odpadového hospodářství. Pravidelně jsou prováděna měření koncentrace nebezpečných látek v provozovně. Snahou firmy je minimalizovat nepříznivý dopad na životní prostředí. Chromovna Slaný je napojena na systém komunálních služeb a plní platné emisní limity znečišťování ovzduší. Veškerá provozní činnost je nepřetržitě monitorována a kontrolována externí autorizovanou osobou zajišťující dohled nad veškerými činnostmi týkající se ekologie, hygieny, bezpečnosti práce a odpadového hospodářství.

Laboratoř 

Disponujeme také vlastní laboratoří, kde jsme schopni sami pravidelně dělat veškeré rozbory a analýzy týkající se stavu galvanických lázní tak, abychom mohli pružně reagovat na jakékoliv změny a udržovat tak lázně v ideálním předepsaném stavu.

Reference

Chromujeme pro všechny důležité české strojírenské podniky i pro zahraniční firmy. Absolutní většina našich zakázek je určena pro export, protože i velká část zakázek našich českých zákazníků je určena pro export do západní Evropy.

ČSPÚ

NOVEX Bohemia s.r.o. je členem odborné asociace České společnosti pro povrchovou úpravu (ČSPÚ) sdružující firmy, instituce a pracovníky z oboru povrchových úprav.

Zpět