Tamponová galvanizace

Tamponová galvanizace existuje již téměř tak dlouho jako galvanizace sama. Přestože se již používá tak dlouho a v poměrně velkém rozsahu, je zajímavé, že velká část odborné veřejnosti především ve strojírenství tuto metodu nezná. Tamponová galvanizace je špičkový mobilní způsob elektrolytického pokovování lokalizovaných ploch bez použití galvanických van. Při tamponové galvanizaci probíhají stejné procesy jako u klasické galvanizace, jako je chromování ve velkých vanách, ale v případě tamponové galvanizace se nanáší kov pomocí bavlněného tamponu, navlečeného na grafitovou anodu, který představuje obdobně jako u klasické galvanizace anodu. Katodou je podobně jako u klasické galvanizace pokovovaný předmět. Tamponovou galvanizací se nanáší pokovení na přesně určená místa a přesně určené tloušťky. Proces nanášení kovu probíhá mnohem rychleji, než u klasické galvanizace a umožňuje naprosto přesný rozměr tloušťky nanášeného kovu.

Schéma principu tamponové galvanizace

Tamponová galvanizace se používá jak k opravám, tak ke galvanizování nových dílů. Používá se při opravách, kdy jsou díly poškozené mechanicky – různé škrábance, vrypy, díry nebo poškození korozí nebo opotřebením. Rozsah využití těchto oprav je veliký. Pomocí těchto oprav se zachrání díly, které by bylo nutné vyrábět znovu za vysokých nákladů a potřeby určitého času na jejich výrobu. Pokud např. vzniknou na pístnici rýhy o hloubce 2 mm, není možno klasickým způsobem opravit, neboť by to bylo nesmírně drahé a technicky nemožné. Představte si, že by se to muselo zbrousit na poloměru o 2 mm a pak je prakticky nemožné dosáhnout původního rozměru klasickou galvanizací, V takovém případě se použije buď kombinace mikrosvařování a tamponové galvanizace nebo jen tamponová galvanizace, oboje je možné. V prvním případě by se poškození částečně mikrosvařováním zavařilo a zaplnila díra a zbytek pokovení by se provedl tamponovou galvanizací nebo by se nejprve otvor zaplnil jedním materiálem a zbytek stejnou galvanickou metodou by se doplnil na původní rozměr. Zařízení pro tamponovou galvanizace je mobilní, což umožňuje provádět opravy i na místě i u dílů zabudovaných v nejrůznějších strojích a zařízeních.

Galvanizační tamponovací technika ve srovnání s ostatními metodami oprav kovů

Oblasti použití:

Tamponová galvanizace se používá v nejrůznějších odvětvích průmyslu, stejně jako chromování slouží pro potřeby výroby nejrůznějších odvětví strojírenství. Tamponovou galvanizací se výhradně např. provádí údržba určitých částí všech letadel na světě. Ve všech opravnách letadel na světě se výhradně pro údržbu výsuvných podvozků užívá tamponová galvanizace, stejně jako u dalších částí, obdobně je tomu i při výrobě těchto částí v leteckém průmyslu.

Běžně se používá tamponová galvanizace na opravy na místě v oboru celulózy a papírenství. Mezi typické způsoby použití patří průměry ložisek sacích válců, u sušících válců průměry ložisek hlavy, povrchové vady způsobené údržbou, dále u čerpadel pouzdra ložisek, otvory oběžných kol, čepy ložisek hřídelů a těsnící plochy, u elektromotorů pouzdra ložisek, čepy rotorů, komutátory, sběrnice. Dále u energetických zařízení čepy ložisek parních turbín, přírubové spoje, vložky válců vznětových motorů, otvory ojnic, ložiskové čepy klikových hřídelů.

Takřka výhradně se používá tamponová galvanizace na opravu válců v tiskařských a papírenských strojů, kde se oprava provádí bez demontáže přímo na válcích těchto zařízení.

Tamponová galvanizace se požívá i v chemických a petrochemických kde umožnuje provádět, rychlé a efektivní cenově výhodné údržbové cykly. Díky použití procesu mohou technici údržby opravovat čerpadla, motory, příruby, ventily a jiné součásti přímo na místě tak, že nanesou kov na součástky bez ohřívání nebo deformace způsobených svařováním nebo nanášením termickými nástřiky. Toto pokovování je 60 x rychlejší než pokovování ve vanách, jedná se o skutečné elektrolytické pokovování, takže kovová vazba je ve své podstatě atomová, což má za následek vynikající adhezi v porovnání s jinými procesy.

Tamponová galvanizace se rovněž používá v oblasti energetiky, mezi typické případy použití patří postříbřování sestav dlaňových tlačítek, tlumícího vinutí, měděných klínů a pásků a povlaků hřídelů a motorových součástek. Především to slouží pro snižování elektrického přechodového odporu a k lepší odolnosti proti opotřebení.

Tamponová galvanizace je i využívaná v oblasti železnic, především k úpravě rozměrů opotřebených čepů valivých ložisek náprav, dále k obnově ploch těsnících třecích kroužků, k obnově nadměrných ložiskových kuželů, oprava prohlubní, vrubů a poškození hydraulických a těsnících povrchů, obnova opotřebených těsnění ložisek, sedel a koncových krytů ložisek.

To jsou jen příklady některých použití, použití této technologie je velmi univerzální a široké. 

Ukázky poškození

Průběh oprav

Od poškození k finálnímu výsledku

Videa

Zpět